Dystrybucja i kontakt: kupuje@nowamatura.edu.pl Telefon: 512 514 515
Nowa edycja Zbiorów WitowskiegoZbiory Witowskiego do matury 2015
Układ Okresowy OKE
Akademie Medyczne w Polsce
Akademie Medyczne w Polsce
Arkusze egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne chemia

Rekrutacja na AM w Polsce

Kopiowanie naszych ZBIORÓW.
W związku z licznymi telefonami i mailami informującymi nas o nagminnym nielegalnym powielaniu naszych wydawnictw przypominamy, że kserowanie, sprzedawanie a także kupowanie takich materiałów jest zabronione i zagrożone karą wynikającą z przepisów kk. Nauczyciele, których uczniowie korzystają z takich materiałów np. podczas ich lekcji, również ponoszą odpowiedzialność karną. My ze swojej strony każdą taką informację sprawdzamy, informując odpowiednie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa a także dyrektorów szkół i organy prowadzące.

Szanowni uczniowie i nauczyciele!

     Już od 6 lat Oficyna Wydawnicza NOWA MATURA poprzez nasze Zbiory czy Ogólnopolską Próbną Maturę z Chemii, którą rokrocznie organizujemy, przyczynia się do podniesienia poziomu egzaminu maturalnego z chemii, biologii czy matematyki a jednocześnie znacząco pomaga przygotować się do tych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania. Na maturach z chemii czy biologii w ostatnich latach okazało się, że sporo zadań miało swoje pośrednie lub bezpośrednie odbicie w naszych Zbiorach. I jesteśmy z tego bardzo dumni.

Z każdym rokiem matura staje się coraz trudniejsza ale my trzymamy rękę na pulsie i każde "nowe" zadanie nie tylko umieszczamy w nowej edycji ale obudowujemy je kilkunastoma następnymi, by ułatwić uczniowi ćwiczenia. Tak też postąpiliśmy po jednej z najtrudniejszych matur w ostatnich latach z chemii - w maju 2011. Dokonaliśmy szczegółowej analizy wszystkich cytowanych źródeł i stworzyliśmy kilkaset autorskich zadań, o wysokim poziomie trudności ale porównywalnych z maturą by o włos wyprzedzić układających matury.

Od maja 2015 roku będziemy świadkami kolejnej NOWEJ MATURY dlatego już teraz poczyniliśmy takie zmiany w naszych zbiorach by móc z czystym sumieniem zadedykować je Maturzystom 2014 roku ale przede wszystkim polecić je Maturzystom 2015 - pierwszemu rocznikowi idącemu według nowego programu.

Uczeń, który przerobi nasze zbiory ze zrozumieniem, zadanie po zadaniu (ponad 3000), powinien zdać maturę z chemii czy biologii nie mniej niż na 80 - 90% bo - powiedzmy to raz jeszcze -  praktycznie wszystkie zadania z chemii na maturze z maja 2013 oraz maturach z maja 2008, 2009 czy 2010 miały swoje pochodzenie w naszych zbiorach i arkuszach!!! Wystarczyło je tylko przerobić ze zrozumieniem. Obecna edycja 2002-2013 została przygotowana ze wskazaniem na maturzystów 2014 jak i 2015 roku. Dodając kilkaset nowych zadań zmuszeni byliśmy do podzielenia całości na 3 tomy gdyż w poprzedniej formule zbiory były za grube a miejsca na rozwiązania zbyt mało. Ponadto cieszymy się, że spodobała się książeczka zawierająca arkusze wraz z odpowiedziami z organizowanych przez nas Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii.  Również i zbiory z Biologii (zawierają kilkaset nowych zadań, których autorem jest Jan Sylwester Witowski) i Matematyki są zmienione, poprawione i z tego powodu muszą być lepsze i jeszcze bardziej potrzebne.  Staramy się by wszystkie książki były na bieżąco dostępne do sprzedaży w naszej księgarni internetowej i księgarniach stacjonarnych, których adresy podajemy na stronie w zakładce księgarnie.

Przy pracy nad Zbiorami zawsze przyświeca nam motto: Zbiór ma nosić walory doskonałego.

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji jesteśmy od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 20, nasz telefon: 512 514 515

Nasze zbiory zadań dla maturzystów

D. Witowski, J.S. Witowski - CHEMIA. Zbiory... (trzy tomy + arkusze)        

Zbiory zadań z chemii Dariusza Witowskiego to zestaw pytań otwartych wraz z odpowiedziami dla maturzystów z chemii, kandydatów na studia w Uniwersytetach Medycznych i na kierunkach przyrodniczych. Jest obecnie pierwszym, najlepszym i najbogatszym w Polsce bankiem zadań maturalnych z chemii w formie testów otwartych obejmujących rozszerzony materiał szkoły średniej. Zawierają WSZYSTKIE zadania publikowane w arkuszach CKE (majowych, czerwcowych, sierpniowych, próbnych, wstępnych, informatorów CKE...) od 2002 roku, kiedy tzw. nowa matura weszła w życie. Ale i kilka tysięcy zadań autorskich.
        15 czerwca 2013 na rynku ukazały się Zbiory najnowszej edycja (2002-2013) - TRZY tomy bogatsze od poprzedniej edycji o KILKASET zadań! Są to i zadania autorskie - oparte o te pozycje z literatury, które najczęściej cytuje się w zadaniach maturalnych CKE. Dodkonaliśmy szczegółowej enalizy takich wielotomowych prac jak"Nowoczesne kompendium chemii" K.H. Lautenschlager,  "Chemia Organiczna" J. McMurry, "Chemia organiczna" Morrison - Boyd, "Chemia nieorganiczna" Bielańskiego, "Chemia..." Kirmana, czy pełny cykl "Krótkich wykładów o..." z chemii. A wszystko po to by wyprzedzić układających zadania w poszukiwaniu nowych źródeł treści do zadań.

Ponad to dodaliśmy mało znane arkusze egzaminacyjne CKE z egzaminów czerwcowych maturalnych i tych dla "staromaturzystów" pisane w 2010 - 2013 na AM jako egzaminy wstępne, oraz arkusze CKE z matur poprawkowych pisanych w sierpniu 2010 - 2013. No i oczywiście maturę majową 2013. Całość uzupełniliśmy ciekawymi zadaniami z egzaminów gimnazjalnych oraz konkursów organizowanych przez Kuratoria Oświaty na poziomie wojewódzkim.
Informator dla maturzystów 2015 roku zawierający przykładowy arkusz jednoznacznie potwierdza, że przerobienie naszych zbiorów i z chemii i z biologii pozwoli bardzo dobrze przygotować się do nowej matury. Nasze zadania są kompatybilne z propozycjami do Matury 2015. Dlatego obecna edycja  została tak pomyślana by mogli z niej korzystać maturzyści Nowej Matury w roku 2015.

W obecnej edycji, kierując się głosami sporej grupy użytkowników, zaproponowaliśmy nowy układ treści rozłożony w trzech tomach, pozwalający wygospodarować więcej miejsca na rozwiązania. Wielokrotnie słyszeliśmy skargi na zbyt małą ilość miejsca pod zadaniami. To w bieżącej edycji chcemy zmienić.
W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele ciepłych słów o Zbiorach i od naszych uczniów, nauczycieli ale także od środowisk związanych z  Ministerstwem Edukacji i CKE. Dziękujemy za każde dobre słowo i okazaną pomoc przy tworzeniu zadań.
Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne a na końcu książki umieszczono ich prawidłowe odpowiedzi. Książki te są rozwinięciem serii wydawniczej- zbiorów : "Chemia...", "Biologia...", "Matematyka... Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze”, która została specjalnie przygotowana dla uczniów zdających nowy rozszerzony egzamin maturalny  z chemii i biologii i chcących studiować na Uniwersytetach Medycznych lub na kierunkach przyrodniczych. Z każdym rokiem egzamin maturalny z chemii jest coraz trudniejszy, coraz bardziej udziwniany a język zadań zmienia się z chemicznego na... ciężki do zrozumienia nawet dla doświadczonych nauczycieli. Naszym zadaniem jest jednak podążać nowym tropem i dlatego każde zadanie nowe na maturze natychmiast pojawia się w naszych zbiorach rozbudowane do kilkunastu nowych. Bo chcemy być NAJLEPSI!!!

 

D. Witowski, J.S. Witowski - BIOLOGIA. Zbiory... (dwa tomy)      
 

         Są to zbiory wyłącznie otwartych zadań z biologii dotyczących człowieka, genetyki, roślin i zwierząt. Jakże trudno jest zebrać wszystkie możliwe zadania, które mogłyby sprawdzić wiedzę "o człowieku" czy "o zwierzętach i roślinach". Chyba nigdy nie uda się stworzyć takiego idealnego zbioru, który zawierałby pytania na poziomie LO, obejmujące swym zasięgiem wszystkie możliwe aspekty funkcjonowania organizmu człowieka oraz zbioru zawierającego wszelakie, idealne i jednoznaczne odpowiedzi. My staraliśmy się zawrzeć wszystkie te zadania, o które opiera się dzisiejsza matura z biologii.

Od 2013 roku współautorem zadań jest Jan Sylwester Witowski - laureat, zdobywca srebrnego medalu na XLII Olimpiady Biologicznej, obecnie student wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie a także finalista XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Spod jego ręki powstała wielka ilość nowych, otwartych zadań dedykowanych maturzystom 2014 roku ale przede wszystkim dla Nowej Matury w roku 2015.

 Od 15 czerwca 2013 na rynku ukazały się Zbiory najnowszej edycja (2002-2013) - DWA tomy bogatsze od poprzedniej edycji o kilkaset  zadań! Są to i zadania autorskie - oparte o te pozycje z literatury, które najczęściej cytuje się w zadaniach maturalnych CKE  a wszystko po to by wyprzedzić układających zadania w poszukiwaniu nowych źródeł treści do zadań; jak też zadania z mało znanych arkuszy egzaminacyjne CKE z maturalnych egzaminów czerwcowych oraz tych dla "staromaturzystów" pisane w 2010 - 2013 na AM jako egzaminy wstępne, oraz arkuszy CKE z matur poprawkowych pisanych w sierpniu 2010 - 2012. No i oczywiście matury majowej 2013.
Informator dla maturzystów 2015 roku zawierający przykładowy arkusz jednoznacznie potwierdza, że przerobienie naszych zbiorów i z chemii i z biologii pozwoli bardzo dobrze przygotować się do nowej matury. Nasze zadania są kompatybilne z propozycjami do Matury 2015. Dlatego obecna edycja  została tak pomyślana by mogli z niej korzystać maturzyści Nowej Matury w roku 2015.

Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne a na końcu książki umieszczono PRZYKŁADOWE odpowiedzi. Książki te są rozwinięciem serii wydawniczej- zbiorów : "Chemia...", "Biologia...", "Matematyka... Zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami na Uniwersytety Medyczne i kierunki przyrodnicze”, która została specjalnie przygotowana dla uczniów zdających nowy rozszerzony egzamin maturalny  z chemii i biologii i chcących studiować na Akademii Medycznej lub na kierunkach przyrodniczych.

 Dariusz Gwizdak    "Matematyka 1 - poziom podstawowy"
                                  "Matematyka 2 - poziom rozszerzony"

         Zbiór mądry, przemyślany z całą dokładnością przez człowieka, który w maturach z matematyki "siedzi" od lat, który jest matematykiem z krwi i kości. Wydaje się, że dydaktykiem jednym z najlepszych w Polsce. Od roku 2010 już na 3 uczelniach medycznych brany pod uwagę jest wynik matury z matematyki. Nasza książka, podobnie jak zbiór z chemii czy biologii pozwala przygotować się do matury prawie na 100%. pod warunkiem, że zadania zostaną przerobione z pełnym zrozumieniem. Dowodem na wysoką jakość książek niech będzie fakt, że został on zamówiony przez przez UJ i URz dla MUM-ów (Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne) dla około 7 tysięcy uczniów. Przygotowując się do matury z matematyki warto więc mieć na półce i te książki, i sięgać do nich przy kolejnych powtórkach.
W roku szkolnym 2013/14 na rynku pozostaje merytorycznie i dydaktycznie doskonałe wydanie z minionego sezonu 2012. Zupełnie nowa edycja pojawi się w lipcu 2014 roku i dedykowana będzie pod nową maturę w 2015 roku!

Dariusz Horodecki, Beata Horodecka
           "Geografia FIZYCZNA - Tom 1 poziom podstawowy i rozszerzony wraz z 15 barwnymi mapami"
           "Geografia ekonomiczna i gospodarcza - Tom 2 poziom podstawowy i rozszerzony"

         Zbiór DOSKONAŁY, najbogatszy w zadania spośród wszystkich dostepnych na rynku zbiorow z Geografii dla maturzystów; opracowany i przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z geografii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zadania sprawdzają przede wszystkim umiejętność wykorzystywania i przetwarzania informacji występujących w różnych źródłach geograficznych np. mapach topograficznych i turystycznych, profilach geologicznych, tabelach, wykresach, fotografiach, tekstach źródłowych i w szeregu zadań obliczeniowych. Układ treści został podzielony na działy, co ułatwia powtórzenie i skuteczne utrwalenie przerobionego materiału. W książce znajduje się mnóstwo zadań zamkniętych i otwartych ułożonych według wymagań CKE. Całość materiału została podzielona na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia geografii fizycznej. Jest to jedyna pozycja na rynku, w której znajduje się aż 15 barwnych map topograficznych. Mapy obejmują swoim zasięgiem różne fragmenty kraju, co pozwala zapoznać się z charakterystycznymi cechami poszczególnych regionów Polski. Nasza książka, podobnie jak zbiór z chemii, matematyki czy biologii pozwala przygotować się do matury prawie na 100%. pod warunkiem, że zadania zostaną przerobione z pełnym zrozumieniem. Tom 2 - obejmuje problemy ekonomiczne i gospodarcze Polski i świata. Nowa edycja 2013 jest jeszcze bogatsza i doskonalsza i trzeba ją mieć przygotowując się do matury z geografii!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś uczniem...

  1. jeśli zamierzasz zdawać maturę z chemii, biologii, matematyki, geografii;

  2. jeśli chcesz studiować na akademii medycznej lub nauki przyrodnicze

zapoznaj się dokładnie z naszą ofertą! Ta książka jest dla Ciebie! Nie ma takiej drugiej na rynku!

Jeśli jesteś nauczycielem chemii, biologii, matematyki, geografii...

Zapoznaj się z naszą ofertą!

  1. i prowadzisz zajęcia z wyżej wymienionych przedmiotów z maturzystami...

  2. i uczysz w klasie biol-chem czy matematycznej, geograficznej lub każdej innej...

  3. i prowadzisz fakultet lub kółko dla maturzystów...

  4. i udzielasz korepetycji z chemii, biologii, matematyki...

  5. i szukasz książki będącą zbiorem, ćwiczeniami i podręcznikiem, z którą pracuje się najlepiej i najefektywniej

                  

           

 

stat4u


Na górę strony
2006-2013 © NowaMatura.edu.pl

W okresie Świąt Wielkiej Nocy (16-21.04) Wydawnictwo NIECZYNNE.  Wszystkim naszym Przyjaciołom życzymy Wesołych Świąt!!!        W okresie Świąt Wielkiej Nocy (16-21.04) Wydawnictwo NIECZYNNE.  Wszystkim naszym Przyjaciołom życzymy Wesołych Świąt!!!