Dystrybucja i kontakt: kupuje@nowamatura.edu.pl Telefon: 512 514 515
Szkoła Witowskiego w Krakowie
Układ Okresowy OKE
Akademie Medyczne w Polsce
Akademie Medyczne w Polsce
Arkusze egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne chemia

Rekrutacja na AM w Polsce

Dla nauczyciela chemii

Wielu nauczycieli zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w takiej organizacji zajęć z chemii w klasach biol-chem, aby najlepiej jak można wykorzystując moje Zbiory przygotować uczniów do matury z chemii.
Przedstawię Państwu ZARYS mojego sposób uczenia, mój schematyczny "rozkład materiału".

KLASA I
 

  Kiedy otrzymujemy w klasie z rozszerzoną chemią i biologią do dyspozycji... 1 godzinę zajęć w tygodniu i wybrany w dowolnym wydawnictwie program, ktoóry powinniśmy realizować to do końca nie wiemy co robić: siąść i płakać czy... Wszak czujemy, że to będzie czas zmarnowany. Dobry dyrektor, w porozumieniu z rodzicami i uczniami uruchamia swoje możliwości by dodać i z chemii i z biologii przynajmniej po 2-3 godziny każdego przedmiotu gdyż pozwoli to na maturze osiągnąć oczekiwany efekt. Wówczas można rozpocząć realizację materiału z chemii. Proponuję wówczas by kolejno omawiać (mówiąc językiem nauczycielskim): tlenki zasadowe, kwasowe (metody ich otrzymywania, właściwości, prowadzę doświadczenia…), tlenki amfoteryczne (ja realizuję ten temat już w klasie 1 i powracam do niego dosłownie na 1—2 lekcje w klasie 2. Moi uczniowie w tym momencie rozwiązują wszystkie zadania dotyczące amfoterów za wyjątkiem zapisywania reakcji w formie jonowej gdyż ten problem kończony jest w klasie 2. Następnie omawiamy wodorotlenki, amoniak, kwasy. Otrzymuję te związki, dokonuję wszystkich możliwych podziałów. Prowadzę doświadczenia (tu uczeń ostatecznie gruntuje wiedzę o wskaźnikach). Na koniec tego działu omawiam problem soli. Otrzymuje sole wieloma metodami, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości i chemicznych i fizycznych. Korzystam tu z zadań z tomów 1 i 2. Uczniowie zapisują w formie cząsteczkowej wszystkie reakcje z działów „Reakcje w roztworach wodnych”. Szczegółowo omawiamy właściwości soli (np. AgCl biały serowaty osad, ciemniejący na świetle, rozpuszczalny w wodzie amoniakalnej). Nie zapisujemy w klasie 1 reakcji jonowo!

Następnie bardzo szczegółowo realizuję reakcji metali z kwasami i solami. Przy reakcjach metali szlachetnych z kwasami w sposób krótki wprowadzam stopnie utleniania i bilansowanie metodą elektronową (1 lekcja a uczeń zna podstawy w klasie 2). Wykorzystuję zadania z tomu 1, działu Reakcje Utleniania i Redukcji (wybieram tak zadania i reakcje, aby dostosować poziom do klasy 1).
Kolejno omawiam wodoro i hydroksosole a następnie kończę ten dział podsumowując go zadaniami z tomu 2 „Właściwości pierwiastków bloku s, p, d”. Realizacja tego działu zajmuje mi prawie cały I semestr klasy 1. Proszę pamiętać aby robić kartkówki przynajmniej raz w tygodniu (najpóźniej co 3 lekcje) i sprawdziany raz na miesiąc. To bardzo ważne, inaczej straci systematyczność i będzie miał braki.

Jeśli uda się czsowo to można spróbować pobliczać zadania z tomu 1 dotyczące mola (lub realziować je na samym początku klasy 2). 

 Realizacja tych zagadnień bywa, ze nudzi ucznia. Dlatego przy zadaniach, np. podczas pisania reakcji warto mówić o zapisywanych związków.

Jeśli w pierwszej klasie dostaniemy tylko 1 godzinę chemii i realizować będziemy program MEN a w następnych klasach tylko po 4 godziny to nie ma mowy by przygotować uczniów do matury z chemii na odpowiednim poziomie.

 

KLASA II

  W klasie 2 aby zdążyć bardzo dokładnie omówić materiał i przeprowadzić wszystkie niezbędne doświadczenia muszę od dyrektora otrzymać minimum 5 godzin, z których przy klasie liczącej ponad 30 osób minimum 2 godziny muszą odbywać się w grupach.
Wówczas korzystam wyłącznie z tomów 1 i 2, ktore  realizuję w kolejności działów: Obliczenia dotyczące stężeń (w zbiorach są zadania od najłatwiejszych - elementarnych, do trudnych - maturalnych) i rozpuszczalności, Budowa atomu a układ okresowy, Wiązania, Termodynamika (te elementy, które obowiązują w nowej podstawie), Kinetyka. W II semestrze klasy 2 mamy Reakcje w roztworach wodnych (pomijam tu zagadnienia, które zrealizowałem w klasie 1) oraz Reakcje redoks w tym związki chromu i manganu i reakcjie metali w kwasach i solach.
  Proszę pamiętać o jednym: uczeń przynajmniej raz w tygodniu musi napisać kartkówkę. Natomiast układając sprawdzian ja używam dokładnie zadań z książki ale jest ich tak dużo, że tylko najlepsi są w stanie sprostać wymaganiom (zobacz Przykładowe sprawdziany i inne materiały).

KLASA III

   W klasie 3 aby zdążyć bardzo dokładnie omówić materiał i przeprowadzić wszystkie niezbędne doświadczenia a przede wszystkim mieć czas na powtórzenie poprzez rozwiązywanie arkuszy (Tom 4) muszę od dyrektora otrzymać minimum 5 godzin, z których przy klasie liczącej ponad 30 osób minimum 2 godziny muszą odbywać się w grupach. 
Klasa 3 więc to czas na CHEMIĘ ORGANICZNĄ — tom 3. Przy tak zorganizowanej pracy powinno mi zostać ok 2miesięcy na powtórzenie całości materiału. Rozwiązujemy wtedy na każdej lekcji 1 arkusz próbny czyli razem moi uczniowie robią tuż przed samą maturą ok. 10 arkuszy.
 

 Każdy z nauczycieli indywidualnie tworzy własny rozkład materiału. Realizacja materiału jest sprawą indywidualną. Staramy robić się to tak by skutek był jak najlepszy. I tego każdemu życzę. Wierzę, że moje książki, dzieła wielu lat doświadczeń, pomogą innym nauczycielom w pracy. Ułatwią ją i pozwolą cieszyć się sukcesami swoich uczniów.

Jeśli mają Państwo pytania — proszę wysyłać je na adres matura@nowamatura.edu.pl

Gorąco pozdrawiam.
Z poważaniem,
Dariusz Witowski.


Na górę strony
2006-2017 © NowaMatura.edu.pl

Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                          Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                                Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                                    Obecnie zamówienia realziujemy na bieżąco.