Dystrybucja i kontakt: kupuje@nowamatura.edu.pl Telefon: 512 514 515
Szkoła Witowskiego w Krakowie
Układ Okresowy OKE
Akademie Medyczne w Polsce
Akademie Medyczne w Polsce
Arkusze egzaminacyjne
Arkusze egzaminacyjne chemia

Rekrutacja na AM w Polsce

O książkach - C H E M I A

Chemia 1 Chemia 2 Chemia 3 Chemia 4

  Jesteś uczniem przygotowującym się do matury z chemii by studiować medycynę w Uniwersytecie Medycznym lub inne nauki przyrodnicze. Zamierzasz skutecznie powtórzyć materiał do egzaminu, chodzisz na korepetycje z chemii i chcesz perfekcyjnie utrwalić przerabiany materiał...

  Jesteś nauczycielem chemii, prowadzisz zajęcia dla uczniów w klasach biol — chem, masz fakultet i koło przedmiotowe, udzielasz korepetycji… I zależy Ci, by Twoi uczniowie zdali maturę jak najlepiej…

  Te książki w 100% pozwolą spełnić wszystkie oczekiwania!!!

  Książka zawiera cały zakres materiału z chemii, który należy posiąść aby właściwie przygotować się do egzaminu maturalnego a tym samym by dostać się na wymarzone studia. I co najważniejsze - na maturze w ostatnich latach WSZYSTKIE zadania pochodziły z naszych Zbiorów!!!

Tom 1 zawiera PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ:


PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE (mol, stechiometria, ustalanie wzorów, stosunki molowe, objętościowe, prawa gazowe, wydajność reakcji…), oraz moduły:

 • Budowa atomu a układ okresowy;
 • Wiązania chemiczne i hybrydyzacja;
 • Przemiany jądrowe
 • STĘŻENIA (procentowe, molowe, przeliczanie , rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń w reakcjach chemicznych, stężenia jonów…),
 • PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WŁAŚCIWOŚCIACH PIERWIASTKÓW BLOKÓW s, p, d.

  Tom 2 zawiera PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ:
  Podstawy Chemii Fizycznej:
 • Termodynamika chemiczna;
 • Kinetyka reakcji chemicznych (reguła przekory, stała równowagi reakcji, szybkość reakcji);
 • Reakcje w roztworach wodnych (podstawy dysocjacji, stała i stopień, pH, hydroliza i wskaźniki, związki amfoteryczne, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie alkacymetryczne, roztwory buforowe…);
 • Teorie kwasów i zasad;
 • Reakcje utleniania i redukcji, związki manganu i chromu;
 • Podstawy elektrochemii (ogniwa, akumulatory, korozja, elektroliza);
 •           Tom 3 zawiera PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ: węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony,kwasy, mydła, estry, tłuszcze, aminy, amidy, aminokwasy, białka,hydroksykwasy, cukry, polimery i polikondensaty, izomeria;

               Tom 4 zawiera ARKUSZE MATURALNE z wszystkich organizowanych przez nasze Wydawnictwo Ogólnopolskich Próbnych Matur z Chemii (łącznie 13 arkuszy) oraz zestaw WSZYSTKICH DOŚWIADCZEŃ Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATURA 2015 w formie ćwiczeń i zadań.

    Wiele jest na ryku zbiorów ale wszystkie zawierają arkusze egzaminacyjne albo użyte na egzaminach albo autorskie. Ale aby przygotować się do rozwiązywania arkuszy należy najpierw powtórzyć cały materiał. I to umożliwia nasz Zbiór.

    Kandydaci do UM korzystali do tej pory z wielu świetnych zbiorów zadań, które często zawierały testy zamknięte praktycznie z całej historii egzaminów na medycynę. Niestety idea takich zadań, takich testów od kilku lat nie jest już aktualna. Stąd pomysł napisania książki – będącej odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie ze strony uczniów i nauczycieli – w której znalazłyby się w testy otwarte – w sporej części te, które znamy jako testy wyboru z egzaminów na akademie medyczne, głównie z lat 1996 – 2013 świetnie przerobione jednak na potrzeby obecnej matury.

    Ogromną zaletą tego zbioru jest fakt zebrania w jednym miejscu i podzielenia na działy zadań z matur z chemii, tych głównych i próbnych, od roku 2002 do 2015 roku, z Informatora CKE do Matury 2015, z wszystkich matur CKE od 2002 roku, z egzaminów na Uniwersytety Medyczne do 2015 roku. W nagłówku każdego takiego testu znajduje się dokładna informacja skąd pochodzi dane zadanie.
  I tak:

 • zapis: Zadanie 1 (1 pkt.) V/2010/A1 informuje, że zadanie to znalazło się na maturze w maju 2010 roku (V/2010)
  w arkuszu pierwszym – podstawowym (A1);
 • zapis: Zadanie 6 (1 pkt.) Pr. XII/2004/A2 informuje, że zadanie to znalazło się na tzw. próbnej maturze (Pr.)
  w grudniu 2004 roku (XII/2004) w arkuszu drugim – rozszerzonym (A2)

 • W zbiorze więc znajdują się wszystkie zadania z obu arkuszy (A1 i A2) z:

 • matury 2002 – 2014 sesje majowe (V) i styczniowe (I) oraz... sierpniowe - poprawkowe, arkusze te są mało znane!!!
 • matur próbnych grudniowych (Pr.XII) i styczniowych (Pr. I) z lat 2002 – 2015;
 • egzaminu wstępnego na Akademie Medyczne z roku 2005—2015 (AM/2005 lub VI/2010);
 • Informatora CKE do Matury 2015;
 • z konkursów gimnazjalnych na poziomie wojewódzkim organizowanych przez Podkarpackie i Małopolskie Kuratorium w Rzeszowie.

 •   Ogromnym walorem obu tomów książki jest komplet odpowiedzi. Od roku 2006 uczeń nie znajdzie pełnego klucza do zadań maturalnych gdyż jest on tajny i znany wyłącznie wąskiej grupie wyspecjalizowanych nauczycieli – egzaminatorów OKE. Uczniowi pozostaje więc jedynie model odpowiedzi. Tu zdecydowaliśmy się umieścić najlepsze odpowiedzi uczniów, jakich udzielali podczas rozwiązywania tych zadań.

    Dalej warto także zwrócić uwagę na oznaczenia „gwiazdką” przy zadaniach, np.: Zadanie 10* (3 pkt.). Znaczek ten oznacza,
  że zadanie wykracza po za podstawę programową szkoły średniej. Mimo wszystko zaleca się jednak rozwiązanie takiego zadania.

    Warto zwrócić uwagę na wolne miejsca pozostawione przy każdym zadaniu w obu tomach Zbioru. Nie jest to przypadkowy element książek. Nauczyciel bowiem, który będzie wraz z uczniami pracował w oparciu o ten model zbioru znajdzie łatwość
  w sprawdzeniu poprawności wykonania zadań przez uczniów, znajdzie miejsce na podyktowanie ważnych treści przy okazji rozwiązywania danego zadania. Uczeń zaś otrzymuje doskonałą podstawę do próby samodzielnych ćwiczeń i możliwości przedyskutowania swoich problemów z nauczycielem lub innymi uczniami.

  Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedno. W tych książkach nie ma zadań przypadkowych.
  Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze zrozumieniem powinien zdać maturę z chemii na bardzo wysoki procent.
  Dlatego warto pracować z tą książką.


  Na górę strony
  2006-2017 © NowaMatura.edu.pl

  Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                          Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                                Obecnie zamówienia realizujemy na bieżąco.                                    Obecnie zamówienia realziujemy na bieżąco.